แผนผังเว็บไซด์
ร่วมงานกับเรา
(+662) 088 8999 : ติดต่อเรา
True Touch
True
True
ISO 9001 Quality Managament

รางวัล

 ระดับโลก (World Award)

Best Large Contact Center
ปีที่ได้รับ : 2010
รางวัล : Bronze medal
ประเภท : Best Large Contact Center
สถาบัน : Contactcenterworld.com

 ระดับเอเชียแปซิฟิก (ประเภทองค์กร)

Best Technology Innovation - Internal Solution
ปีที่ได้รับ : 2012
รางวัล : Runner up
ประเภท : Best Technology Innovation - Internal Solution
สถาบัน : Contactcenterworld.com
Best Contact Center (Large)
ปีที่ได้รับ : 2010
รางวัล : Gold medal
ประเภท : Best Contact Center (Large)
สถาบัน : Contactcenterworld.com
Best Outsourcing Partnership
ปีที่ได้รับ : 2010
รางวัล : Finalist
ประเภท : Best Outsourcing Partnership
สถาบัน : Contactcenterworld.com
Best Outsourcing Partnership
ปีที่ได้รับ : 2008
รางวัล : รองชนะเลิศ
ประเภท : Best Outsourcing Partnership
สถาบัน : Contactcenterworld.com

 ระดับเอเชียแปซิฟิก (ประเภทบุคคล)

Best Leadership
ปีที่ได้รับ : 2008
รางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภท : Best Leadership
สถาบัน : Contactcenterworld.com

 ระดับประเทศ (ประเภทองค์กร)

Best Outsource Cal Center
ปีที่ได้รับ : 2007
รางวัล : Winner
ประเภท : Best Outsource Cal Center
สถาบัน : Call Center Industry Association of Thailand
Best Outsource Cal Center
ปีที่ได้รับ : 2008
รางวัล : Winner
ประเภท : Best Outsource Cal Center
สถาบัน : Call Center Industry Association of Thailand
Corporate Outsourced
ปีที่ได้รับ : 2009
รางวัล : 1st runner up
ประเภท : Corporate Outsourced
สถาบัน : Call Center Industry Association of Thailand

 ระดับประเทศ (ประเภทบุคคล)

Best Agent - under 50 seats
ปีที่ได้รับ : 2008
รางวัล : Winner
ประเภท : Best Agent - under 50 seats
สถาบัน : Call Center Industry Association of Thailand
Team Leader (over 50 seats)
ปีที่ได้รับ : 2008
รางวัล : 1st runner up
ประเภท : Team Leader (over 50 seats)
สถาบัน : Call Center Industry Association of Thailand
Best Team Leader (under 50 seats)
ปีที่ได้รับ : 2008
รางวัล : 1st runner up
ประเภท : Best Team Leader (under 50 seats)
สถาบัน : Call Center Industry Association of Thailand
Best Support (over 50 seats )
ปีที่ได้รับ : 2008
รางวัล : 2nd runner up
ประเภท : Best Support (over 50 seats )
สถาบัน : Call Center Industry Association of Thailand