แผนผังเว็บไซด์
ร่วมงานกับเรา
(+662) 088 8999 : ติดต่อเรา
True Touch
True
True
ISO 9001 Quality Managament

ติดต่อเรา

บริษัท ทรู ทัช จำกัด
Map
อาคารซีพีทาวเวอร์ 2 ชั้น12
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพ 10400


โทรศัพท์ +66(0)2088-8999
โทรสาร +66(0)2642-1766
email : info@truetouch.co.th(สำหรับลูกค้า)  หากคุณสนใจในบริการของเรา ต้องการสอบถาม ปรึกษา เพียงคุณกรอกข้อความ ข้างล่างนี้
เรายินดีที่จะให้ข้อมูล และตอบทุกข้อสงสัยของคุณอย่างเร็วที่สุด
ชื่อ-นามสกุล*


บริษัท*


เบอร์ติดต่อ*


Email*


เรื่อง*
รายละเอียด*


ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับการขอใช้บริการของข้าพเจ้า ให้แก่บริษัทในกลุ่มทรูและ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทผู้ให้บริการและ/หรือบริษัทในกลุ่มทรูเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ และข้อเสนอต่าง ๆ โดยวิเคราะห์และคัดสรรอย่างเหมาะสมกับข้าพเจ้า
2) เพื่อวิจัย พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และวางแผนการตลาด

ยินยอม ไม่ยินยอม

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว