แผนผังเว็บไซด์
ร่วมงานกับเรา
(+662) 088 8999 : ติดต่อเรา
True Touch
True
True
ISO 9001 Quality Managament

คำถามที่ถามบ่อย

Q: ทรู ทัชคือใคร?
A: ทรู ทัช หรือ บริษัท ทรู ทัช จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ทรู กรุ๊ป ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ
ปี พ.ศ. 2548 เป็นผู้นำด้านการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร พร้อมทีมงานคุณภาพกว่า 1,000 คน ที่ให้การดูแลลูกค้าทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ บริการและผลิตภัณฑ์อันหลากหลายของเรา ประกอบด้วย ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร (Contact Center) และการจัดการธุรกรรมภายในสำนักงาน (business process outsourcing)

Q: ศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) และ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร (Contact Center) เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?
A: ทั้ง Call center และ Contact center เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดต่อกับลูกค้า แต่ Call center ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น ส่วน Contact Center ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทาง การติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เว็บไซต์ หรือจดหมาย แต่ในประเทศไทยเรามักใช้และคุ้นเคยกับคำว่า Call Center มากกว่า

Q: ขอบเขตหน้าที่และบทบาทของ Contact Center ครอบคลุมถึงด้านใดบ้าง ?
A: Contact Center มีบทบาทสำคัญใน Customer acquisition life cycle (วงจรการดูแลลูกค้า) เริ่มตั้งแต่หาลูกค้าใหม่ โดยทำหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการสำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีแนวโน้มในการก้าวเข้ามาเป็นลูกค้าขององค์กรในอนาคต หรือทำหน้าที่ในการรับคำติชมหรือเรื่องร้องเรียน รวมทั้งการแก้ปัญหาให้ลูกค้า นอกจากนี้ Contact Center ยังสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการรับคำสั่งซื้อสิ้นค้าและบริการ ศูนย์บริการด้านเร่งรัดหนี้สิน ศูนย์บริการสำรวจข้อมูลการตลาดทางโทรศัพท์ ศูนย์บริการขายสินค้าทาง โทรศัพท์ ศูนย์บริการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย

Q: องค์กรของคุณควรมี Contact Center หรือไม่ ?
A: สิ่งที่จะบอกได้ว่าองค์กรของคุณควรมี Contact Center หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับนโยบาย ภาวการณ์ แข่งขันสินค้าและบริการของคุณ องค์กรบางแห่งมี Contact Center เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ลูกค้าในการรับบริการ โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงาน ในขณะที่บางแห่งใช้ Contact Center เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารแบบสองทาง (two-way communication) กับลูกค้า อีกสาเหตุสำคัญหนึ่ง คือเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเปิดศูนย์บริการลูกค้าหลายๆแห่ง ตามพื้นที่

Q: CRM คือ Contact Center ใช่หรือไม่ ?
A: หลายๆคนมักเข้าใจผิดว่า CRM คือ Contact Center และ Contact Center คือ CRM แต่อันที่จริงแล้ว CRM (Customer Relation Management) คือ กลยุทธ์และบริการที่บริษัทนำมาใช้เพื่อรักษาความสัมพันธ์ อันดีกับลูกค้า ซึ่งต้องมีการปรับปรุงในส่วนต่างๆ ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่สัมผัสกับลูกค้า (Touch points) ส่วน Contact Center นั้น คือ Touch point อย่างหนึ่งที่ลูกค้าใช้รับบริการ ทั้งนี้ ในการ วางแผนทำ CRM ต้องพิจารณาด้วยว่าจะบริหาร Contact Center อย่างไรจึงจะสร้างประสบการณ์ที่ดีกับ ลูกค้าได้

Q: การ Outsource คืออะไร ?
A: การ Outsource คือ การนำงานบางส่วนที่บริษัทอาจไม่มีความเชี่ยวชาญ มาให้องค์กรภายนอกที่มี ความเชี่ยวชาญกว่าทำงานแทน ซึ่งทำให้บริษัทสามารถให้ความสำคัญและมุ่งความสนใจไปที่ ภารกิจหลักขององค์กรได้อย่างเต็มที่

Q: Outsourced Contact Center มีข้อดีอย่างไร ?
A: ข้อดีของ Outsourced Contact Center คือ คุณสามารถทุ่มเททรัพยากรขององค์กรกับภารกิจหลักของบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเป็นกังวลกับเรื่องการบริหาร Contact Center รวมทั้งการใช้ Outsourced Contact Center จะทำให้องค์กรของคุณจะสามารถเริ่มงาน Contact center ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งหากทำเองต้องเริ่มต้นใหม่ทุกเรื่องซึ่งต้องใช้เวลานานกว่า นอกจากนี้การใช้บริการ Outsourced Contact Center ช่วยลดความเสี่ยงด้านการลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องของ เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ง Contact Center ของคุณจะได้มาตรฐานในระดับสากลเนื่องจากใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Q: ทรู ทัชมีขั้นตอนการให้บริการอย่างไร ?
A: เมื่อตกลงทำงานเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของทรู ทัชจะศึกษาโครงการอย่างละเอียด จัดทำแผนงาน ประเมินระยะเวลา และออกแบบวิธีการทำงานร่วมกับคุณ พร้อมทั้งทดสอบระบบ และบริการต่างๆ ก่อนเริ่มทำงานจริง เพื่อความมั่นใจในการให้บริการที่เปี่ยมประสิทธิภาพ

Q: ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเริ่มให้บริการ Outsourced Contact Center ?
A: ระยะเวลาขึ้นอยู่กับรายละเอียดและขอบเขตการให้บริการ อันมีผลต่อระยะเวลาในการพัฒนาระบบต่างๆ ระยะเวลาในการเลือกสรรพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน ระยะเวลาฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสินค้าและบริการ หากคุณสนใจคุณสามารถติดต่อเราเพื่อประมาณการระยะเวลาที่ใช้ได้

Q: พนักงาน Contact center คือพนักงาน Operator ใช่หรือไม่ ?
A: พนักงาน Contact Center ไม่ใช่ พนักงาน Operator เพราะขอบเขตงานตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันโดย Operator จะทำหน้าที่ โอนสายโทรศัพท์ไปถึงผู้ที่ถูกระบุถึงซึ่งจะใช้ทักษะในการทำงานทีไม่ยุ่งยากซับซ้อน ในขณะที่พนักงาน Contact Center ทำหน้าที่ให้ข้อมูล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา หรือนำเสนอสินค้าและบริการขององค์กร โดยพนักงานที่ให้บริการใน Contact Center จะต้องมีทักษะในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น ทักษะในการบริการลูกค้าในการฟัง การพูด การจับใจความสำคัญ หรือแม้กระทั่งการขาย

Q: ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ outsource ของทรู ทัชอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ ?
A: ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับรายละเอียด และขอบเขตของงาน การออกแบบรูปแบบการให้บริการของลูกค้าแต่ละราย เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามคุณสามารถติดต่อเราเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายอย่างคร่าว ๆได้

Q: หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของทรู ทัช สามารถสอบถามได้จากที่ไหน ?
A: เจ้าหน้าที่ของเรายินดีในการตอบคำถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ที่สนใจ โทร 02-088-8999 หรือ กรุณา คลิกไปที่ ติดต่อเรา

Q: หากต้องการติดต่อพนักงานขายของทรู ทัช ต้องทำอย่างไร ?
A: โทร 02-088-8999 หรือ กรุณาคลิกไปที่ ติดต่อเรา