แผนผังเว็บไซด์
ร่วมงานกับเรา
(+662) 088 8999 : ติดต่อเรา
True Touch
True
True
ISO 9001 Quality Managament

ร่วมงานกับเรา

แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าสักเพียงใด เรายังคงให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาบุคลากรมากที่สุด เราจึงมุ่งมั่นที่จะคัดสรรบุคลากรที่มีความตั้งใจในการทำงาน รักความก้าวหน้าและพร้อมที่จะเรียนรู้ เพื่อจะก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับเรา เพราะผู้ให้บริการที่มีคุณภาพต้องมีความพร้อมทั้งกำลังกาย กำลังใจและกำลังความคิด เราจึงมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงาน มีการฝึกอบรมที่หลากหลายรูปแบบ มีหลักสูตรที่มีการปรับให้ทันสมัยอยู่ตลอดและยังสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากพี่ถึงน้อง จากน้องถึงพี่ และจากเพื่อนถึงเพื่อน เราเชื่อว่าการที่เรามีบุคลากรที่มีความสามารถบวกกับใจที่เปิดกว้าง พร้อมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้าของเรา

Career Future

งานบริการคือหัวใจของทุกธุรกิจ น้องๆที่ทำงานใน Call Center จะมีทักษะอันดีเยี่ยมที่หาไม่ได้จากงานอื่นๆ อาทิเช่น ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการจับประเด็น การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะในการบริการ หากคุณอยากจะเติบโตไปกับงาน Call Center เรามีงานที่มีความสำคัญที่รอรับคนเก่ง คนมีความสามารถ และความมุ่งมั่นอยู่อีกมาก เช่น หัวหน้าทีม งานควบคุมคุณภาพการบริการ หรือหากคุณอยากเติบโตในสายอาชีพอื่นๆ เรามีโอกาสดีๆจากบริษัทในเครือที่พร้อมให้โอกาสกับคุณ

Apply Now
Find Open Positions