Site Map
Jobs
Contact Us
True Touch
True
Call Center +66(0)02-888-999
ISO 9001 Quality Managament

Company News and Activities

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคมเยี่ยมชมศูนย์บริการสายด่วน 1506
2019.08.22

บริษัท ทรู ทัช จำกัด มีความยินดีที่ได้ต้อนรับ คุณอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทรู ทัช โครงการศูนย์บริการสายด่วน 1506

Read article
 
ทรู ทัช คว้ารางวัลชนะเลิศ "เหรียญทอง" ประเภท The Best Effective Software Contact Center
2019.08.08

ทรู ทัช คว้ารางวัลชนะเลิศ "เหรียญทอง" ประเภท The Best Effective Software Contact Center และ “เหรียญเงิน” ประเภท The best social media contact center จากโครงการสำนักงานประกันสังคม สายด่วน 1506

Read article
 
สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ประเทศกัมพูชา เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ทรู ทัช
2019.03.18

ทรู ทัช ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศีกษา จากสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ประเทศกัมพูชา ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

Read article
 
True Touch Corporate Vision 2019
2019.02.27

ทรู ทัช ประกาศวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินงานในปี 2019 เน้น Digitized Culture

Read article
 

1 2 3 4 5 6 7 8