แผนผังเว็บไซด์
ร่วมงานกับเรา
(+662) 088 8999 : ติดต่อเรา
True Touch
True
True
ISO 9001 Quality Managament

ข่าวสาร และกิจกรรมของบริษัท

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ และ บริษัท ทรู ทัช จำกัด

2016.05.26

บริษัท ทรู ทัช จำกัด ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ นำโดย ว่าที่ ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล (ขวา) ผู้อำนวยการสถาบัน ที่ได้เดินทางมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ในการรับนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบทวิภาคี โดยมี คุณสุภาวดี ตระกูลบุญ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ บริษัท ทรู ทัช จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ ให้การต้อนรับและร่วมพิธีลงนาม เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารซีพีทาวเวอร์ 2 บริษัท ทรู ทัช จำกัด กรุงเทพฯ

โครงการความร่วมมือระบบทวิภาคี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนการจัดระบบทวิภาคีของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทรู ทัช จึงได้สนับสนุนโครงการดังกล่าวเนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นการเปิดตลาดแรงงานใหม่ๆ และสร้างโอกาสที่ดีในการทำงานของคน Gen Y ในยุคการแข่งขันโลกโซเชียล…