แผนผังเว็บไซด์
ร่วมงานกับเรา
(+662) 088 8999 : ติดต่อเรา
True Touch
True
True
ISO 9001 Quality Managament

ข่าวสาร และกิจกรรมของบริษัท

 

True Touch Star … 2017

2017.07.25

     ทรู ทัช จัดกิจกรรม True Touch Star 2017 เป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานที่มีความโดดเด่นด้านการทำงาน
โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภาวดี ตระกูลบุญ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ บริษัท ทรู ทัช จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกจากหัวหน้างานและผู้บริหาร คือ
• เป็นคนทุ่มเทให้กับงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์
• มีผลปฏิบัติงานดีเยี่ยมหลายปีต่อเนื่อง
• มีพฤติกรรมสอดคล้องกับ Core Values ขององค์กรอย่างชัดเจน ( 4C : caring credible courageous creative)
• เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนพนักงานอันควรแก่การยกย่อง
   งานนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล True Touch Star 2017 ในครั้งนี้ด้วยคะ... ออร่าจับร่างกันเลยทีเดียว