แผนผังเว็บไซด์
ร่วมงานกับเรา
(+662) 088 8999 : ติดต่อเรา
True Touch
True
True
ISO 9001 Quality Managament

ข่าวสาร และกิจกรรมของบริษัท

 

ทรู ทัช คว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2016

2017.09.04

        บริษัท ทรู ทัช จำกัด ผู้นำในการให้บริการด้าน Customer Service Solution ครบวงจรระดับสากลในเครือ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย คุณสุภาวดี ตระกูลบุญ ผู้อำนวยการ (ขวา) เป็นผู้แทนเข้ารับโล่ห์รางวัลจาก หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ซ้าย) โดย ทรู ทัช เป็น 1 ใน 59 สถานประกอบการทั่วประเทศ ที่สามารถคว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ … เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ทรู ทัช ผ่านการพิจารณามี 3 ด้าน ได้แก่
               ด้านที่ 1 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 100 คน ขึ้นไป และมีการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานครบถ้วนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
               ด้านที่ 3 สถานประกอบกิจการที่รับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถานศึกษา หรือ บุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึก เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงานตามหลักสูตรที่ขอรับรอง
               ด้านที่ 5 หลักเกณฑ์อื่นๆ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ สถานประกอบการที่มีการดำเนินกิจกิจกรรมหรือที่แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนเพื่อ 
รองรับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และสถานประกอบกิจการมีผลงานโดดเด่นหรือการได้รับการเชิดชู หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับประเทศหรือ ระดับนานาชาติ
         การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นเน้นย้ำว่า ทรู ทัช เชื่อว่า “บุคลากรเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของงานบริการ” และการพัฒนาบุคลากรในยุคที่องค์กรเข้าสู่องค์กรดิจิตัลจึงเป็นงานที่ท้าทายของเราต่อไป    
ก้าวคนเดียวไปได้ไว ... ก้าวให้ไกลไปด้วยกัน .. Together we can make it True