แผนผังเว็บไซด์
ร่วมงานกับเรา
(+662) 088 8999 : ติดต่อเรา
True Touch
True
True
ISO 9001 Quality Managament

ข่าวสาร และกิจกรรมของบริษัท

 

งานสััมมนา Digital Transformation

2018.11.06

          ทรู ทัช ผู้ให้บริการด้าน Outsourcing Contact Center โดย คุณสุภาวดี ตระกูลบุญ กรรมการผู้จัดการ (เสื้อสูทสีขาว) ให้การต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาบรรยายและร่วมเสวนาในงานสัมมนาหัวข้อ “Leading Business Transformation in the Digital Age” อาทิ ดร. ภูมิพร ธรรมสถิตเดช อนุกรรมการกลุ่ม Digital Technology Management มร.ดร. เอลิซเบธ ซู Chief Technology Officer, CP Group คุณกาญจนา โรจวทัญญู ห้วหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และ ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหารกลุ่มน้ำตาลมิตรผล มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับกลยุทธ์ของผู้นำที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน เปิดวิสัยทัศน์การทำ Business Transformation ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ณ ห้องซาลอน เอ โรงแรม สวิสโอเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ วันพฤหัสที่ 1 พฤศจิกายน 2561
          สำหรับงานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร ลูกค้าองค์กรของทรู ทัช และผู้ที่สนใจทั่วไปเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านในงานสัมมนาครั้งต่อไป