แผนผังเว็บไซด์
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา
True Touch
True
Call Center +66(0)02-888-999
ISO 9001 Quality Managament

ข่าวสาร และกิจกรรมของบริษัท

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัท ทรู ทัช จำกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

2020.09.16

      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัท ทรู ทัช จำกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาเอกสารข้อกำหนดการทำงานของระบบ (Functional Requirement Specification: FRS) โครงการศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Contact Center)  ระยะที่ 4 โดยในการประชุมครั้งนี้ ว่าที่ ร.ท. สมพงษ์   สมันเลาะ (กลาง)    ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการฯ ให้เกียรติเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ