แผนผังเว็บไซด์
ร่วมงานกับเรา
(+662) 088 8999 : ติดต่อเรา
True Touch
True
True
ISO 9001 Quality Managament

ข่าวสาร และกิจกรรมของบริษัท

 

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคม จัดการประชุม ณสถานปฏิบัติงาน ทรู ทัช

2021.11.03

          บริษัท ทรู ทัช จำกัด มีความยินดีที่ได้ต้อนรับ คุณธีระวิทย์ วงศ์เพชร ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย คุณศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม คณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนจากศูนย์บริการ 1506 ในการใช้สถานที่ปฏิบัติงานของ ทรู ทัช จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ ครั้งที่ 6/2564 ณ อาคารมหานครยิปซั่ม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา พร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทรู ทัช โครงการศูนย์บริการสายด่วน 1506 และสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการแก่ผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไป...