แผนผังเว็บไซด์
ร่วมงานกับเรา
(+662) 088 8999 : ติดต่อเรา
True Touch
True
True
ISO 9001 Quality Managament

ข่าวสาร และกิจกรรมของบริษัท

 

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การบริการลูกค้า True Touch Customer Experience Academy

2021.11.03

          27 ตุลาคม 2564 : กลุ่มทรู โดย นางสุภาวดี ตระกูลบุญ ประธานกรรมการ (แถวนั่งที่ 7 จากขวา) และ Mr. Yuta Iwama Chief Operating Officer (รูปขวา แถวนั่งที่ 6 จากขวา) บริษัท ทรู ทัช จำกัด ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์การเรียนรู้การบริการลูกค้า ระหว่าง บริษัท ทรู ทัช จำกัด และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การบริการลูกค้า True Touch Customer Experience Academy พร้อมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่สถานศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม โดย เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (แถวนั่งที่ 6 จากซ้าย) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
          ทรู ทัช ได้ริเริ่ม โครงการ Contact Center Anywhere โดยร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา เพื่อสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริการลูกค้า การฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่อไป โดยศูนย์บริการแห่งนี้สามารถรองรับนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง มีพนักงานและนักศึกษาฝึกงานหมุนเวียนเข้าประจำศูนย์กว่า 80 คน